توضیحات

سخنران دکتر احمد موسوی

می توان مدیر مردم نبود ولی آنان را دوست داشت , اما بدون عشق به مردم نمی توان آنها را مدیرت کرد

مشاور و مدرس برند های مطرح مولف کتب اقتصاد

Technology
HTML5 CSS3 JQUERY RESPONSIVE DESIGN WORDPRESS